Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, audity zo zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, projektová dokumentácie jednoduchých stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rôzne zložité systémové riešenia pre zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, požiarne uzávery, hasiace prístroje, hydranty.

O FIRME

Firma Korene našej spoločnosti siahajú do roku 1997, odkedy boli vykonávané rôzne činnosti, ktoré sa postupným rozširovaním vygenerovali do dnešnej podoby.
Spoločnosť HAS komplex, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako výsledok snaženia a získaných skúseností z realizácií rôznych projektov z obdobia rokov 1997 až 2004 v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.
Od roku 2004 riešime komplexne otázky ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce pre našich zákazníkov.

Do hlavných priorít našej firmy patria tieto služby:

Ďalej ponúkame:

V našej spoločnosti pôsobí viacero odborníkov v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v tejto náročnej problematike. Vlastníme oprávnenia na poskytovanie služieb Špecialistu PO, Technika PO a BOZP, Autorizovaného Technika BOZP, oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, osobitné oprávnenia na kontroly a opravy hasiacich prístrojov od takmer všetkých výrobcov a dovozcov hasiacej techniky pôsobiacich na našom trhu.

Dokážeme poskytnúť naše služby vo všetkých regiónoch Slovenska.