Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, audity zo zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, projektová dokumentácie jednoduchých stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rôzne zložité systémové riešenia pre zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, požiarne uzávery, hasiace prístroje, hydranty.

KONTAKT

Kontaktné údaje:

Názov spoločnosti:
 HAS komplex,s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
 Mostová 34/287,
 958 04 Partizánske

IČO: 36 338 117
IČ DPH: SK2021868101

Tel.: 00421 38 7499 550
Fax: 00421 38 7499 552
e-mail: obchod@haskomplex.sk

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel Sro, vložka číslo 19482/R


View Larger Map

 

Konateľ:
Mgr. Adriana Knápeková – Špecialista PO
Technik PO, Bezpečnostný technik
e-mail: has@haskomplex.sk
tel: 0905 844 683

Obchodný manažér:
Ing. Vladimír Knápek, PhD. – Špecialista PO
Technik PO, Stavebný technik
e-mail: haskomplex@haskomplex.sk
tel: 0905 433 305

Technický pracovník:
Tomáš Knápek
e-mail: haskomplex@haskomplex.sk
tel: 0905 433 305